Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia). Pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną otaczamy rodziny, opiekunów i całe środowisko dzieci i młodzieży. Stanowimy interdyscyplinarny, mobilny zespół specjalistów- psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Ośrodek udziela następujących świadczeń:

 • porady diagnostyczne, psychologiczne
 • porady terapeuty środowiskowego
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • interwencje kryzysowe
 • psychoterapia rodzinna
 • wizyty i porady domowe (psychologiczne, psychoterapeutyczne).

Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują m.in.:

 1. poradę lekarską diagnostyczną
 2. poradę lekarską terapeutyczną
 3. poradę lekarską kontrolną
 4. poradę psychologiczną diagnostyczną
 5. poradę psychologiczną
 6. sesje psychoterapii indywidualnej
 7. sesje psychoterapii rodzinnej
 8. sesje psychoterapii grupowej
 9. sesje wsparcia psychospołecznego
 10. wizyty/ porady domowe/ środowiskowe

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Zakres pomocy:

 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Do Poradni Autyzmu przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, inne całościowe zaburzenia rozwojowe).
 • Poradnia zapewnia kompleksową diagnozę, w której uczestniczy lekarz specjalista psychiatrii, psycholog, specjaliści przeszkoleni w zakresie diagnozy i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – neurologopeda, pedagog specjalny.
 • Poradnia prowadzi indywidualną terapię dziecka w zakresie programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego.

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Oferta skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie, ryzykownie a także osób, których bliscy nadużywają alkoholu  (osoby współuzależnione, DDA).

Pacjenci mają możliwość skorzystania z:

 • terapii indywidualnej i grupowej
 • konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej
 • terapii małżeńskiej, rodzinnej

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień proponuje kompleksową pomoc osobom uzależnionym od różnych substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, internetu oraz innych zaburzeń behawioralnym i ich rodzinom. W ofercie terapeutycznej proponujemy: terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych terapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Poradni Leczenia Uzależnień finansowane są przez Miasto Jasło, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle

 38-200 Jasło, ul. Floriańska 18

Rejestracja telefoniczna:
 +48 13 44 063 33
 +48 669 056 479

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle czynny jest:

Poniedziałek: 8.00 – 20.00
Wtorek: 7.00 – 20.00
Środa: 7.00 – 20.00
Czwartek: 7.00 – 20.00
Piątek: 8.00 – 20.00
Sobota: 8.00 – 20.00