mgr Marzena Lechwar – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny. Absolwentka studiów  podyplomowych: terapia i diagnoza pedagogiczno- psychologiczna, oligofrenopedagogika, socjoterapia. Aktualnie w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat TUKA/N przygotowujący do pracy z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi, certyfikat programu profilaktyczno- wychowawczego ,,Jestem Sobą”, certyfikat treningu zastępowania agresji ART. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. Członek Jasielskiego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jasło.

mgr Małgorzata Rymarz – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki rodziny oraz resocjalizacji a także studiów podyplomowych z mediacji rodzinnych. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Joanna Tutro – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista pracy socjalnej. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychoprofilaktyki społecznej. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. 

mgr Dorota Krzakiewicz – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ; ukończyła studia magisterskie z zakresu – pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza dziecka i jego rodziny, studium terapii rodzin. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi zagrożonymi demoralizacją, wykluczeniem społecznym, sprawiającymi problemy wychowawcze, podejmującymi zachowania ryzykowne.

mgr Bożena Śmietana – psycholog , psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej, ukończony dwuletni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt, Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne, realizator programu “Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD i trudnym zachowaniem”, Studium Psychologii Sądowej.

mgr Anna Sokołowska – psycholog, psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Margot Wysocka – psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

mgr Magdalena Maculak-pedagog,terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Iwona Pilch– psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

lek. med. Mariusz Osiecki – pediatra, neurolog

mgr Magdalena Lenar- pedagog, pracownik socjalny,terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji

Małgorzata Czajka – pielęgniarka

lek.med. Renata Łobaza– specjalista psychiatra

mgr Agnieszka Jamróz-Płaziak – psycholog, pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kołaczycach.

mgr Leszek Grzebień – pedagog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji- Szkoła Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Agnieszka Brzeżowska – terapeuta środowiskowy, pedagog

mgr Ewa Wojtan –  terapeuta środowiskowy, pedagog

mgr Iwona Wietecha – pielęgniarka psychiatryczna

mgr Beata Wanat – pielęgniarka psychiatryczna

mgr Maria Sroka – psycholog

Superwizorzy:

  • mgr Iwona Bodziony – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
  • mgr Jacek Skrobot – Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA.