Wykaz specjalistów stanowiących kadrę Ośrodka Psychoterapii w Jaśle:

mgr Marzena Lechwar – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta – Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej, socjoterapeuta, oligofrenopedagog. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy

mgr Małgorzata Rymarz – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Joanna Tutro – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista pracy socjalnej. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. 

mgr Dorota Krzakiewicz –pedagog,certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

mgr Bożena Śmietana – psycholog , psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej.

mgr Anna Sokołowska – psycholog, psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Magdalena Maculak – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

mgr Iwona Pilch– psycholog, psychoterapeuta.

lek. med. Mariusz Osiecki – pediatra, neurolog

mgr Magdalena Lenar- pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista pracy socjalnej

lek.med. Renata Łobaza– specjalista psychiatra

mgr Agnieszka Gładysz – psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej

mgr Gabriela Kurcab – pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta środowiskowy

mgr Leszek Grzebień – pedagog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji- Szkoła Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W trakcie specjalizacji z dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Agnieszka Brzeżowska – terapeuta środowiskowy, pedagog

mgr Maria Sroka – psycholog

mgr Margot Wysocka – psycholog

mgr Daniel Sroka – psycholog, psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

mgr Joanna Stachnik – psycholog

mgr Urszula Górska – psycholog

mgr Barbara Kopa – pedagog specjalny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy

mgr Grażyna Wardęga –  pedagog specjalny,  oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback oraz  komunikacji alternatywnej AAC,  terapeuta środowiskowy

mgr Magdalena Sypień – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych, terapeuta behawioralny w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spectrum autyzmu, terapeuta środowiskowy

Joanna Jaskot – terapeuta zajęciowy

mgr Dorota Janas – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy

mgr Faustyna Plajstek – neurologopeda, oligofrenopedagog

mgr Magdalena Kędra – psycholog

mgr Jadwiga Kaczkowska – neurologopeda, oligofrenopedagog

Lek. med dr Marzena Pelc-Dymon –  lekarz psychiatra dzieci I młodzieży 

mgr Beata Witalis – psycholog, psychotraumatolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagog.

Superwizorzy:

  • mgr Iwona Bodziony – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
  • mgr Jacek Skrobot – Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA.