Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej, której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku, przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,…

Czytaj artykuł
Ankieta

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych – ankieta

W związku z opracowywaniem „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane informacje stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów społecznych Jasła. Badanie jest całkowicie ANONIMOWE. https://jaslospoleczenstwo.webankieta.pl/

Czytaj artykuł