Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” – EDYCJA 2021r.

Projekt adresowany jest do osób uczących, się pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020* Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście…

Czytaj artykuł

Ogłoszenie

Szanowni  Państwo W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Ośrodka Psychoterapii w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-Co-2 oraz mając na względzie zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii informujemy, że czasowemu zawieszeniu ulegają: od dnia 13.10.2020 r.   sesje psychoterapii grupowej realizowane w ramach w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia od dnia 19.10.2020…

Czytaj artykuł