UZALEŻNIENIE – PROBLEM, W KTÓRYM TKWI CAŁA RODZINA

RODZINA NAJCZĘŚCIEJ ROZUMIANA JEST JAKO PEWIEN SYSTEM, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. TAKI MODEL ZAKŁADA, ŻE WSZELKIE ZMIANY JAKIE ZACHODZĄ W KTÓRYMKOLWIEK Z ELEMENTÓW, MAJĄ WPŁYW NA POZOSTAŁE CZĘŚCI SYSTEMU. UZALEŻNIENIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW RODZINY WPŁYWA DESTRUKCYJNIE NA WSZYSTKIE POZOSTAŁE OSOBY BĘDĄCE W BLISKIEJ RELACJI Z NIM. PROCES UZALEŻNIENIA PRZYPOMINA CZASAMI EFEKT DOMINA. CODZIENNE ŻYCIE…