SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY A NIE SŁABOŚCI

Psycholodzy, psychoterapeuci Ośrodka Psychoterapii pełnią dyżury (według wewnętrznego harmonogramu) w następujących placówkach:

 • Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Brzostku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach
 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach
 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

W Punktach Konsultacyjnych prowadzone jest:

 • poradnictwo dla osób uzależnionych
 • poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą
 • poradnictwo dla osób współuzależnionych
 • poradnictwo wychowawcze
 • wsparcie dla osób będących w kryzysie

Pomoc udzielana w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Zapraszamy do kontaktu.