Ankieta

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych – ankieta

W związku z opracowywaniem „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane informacje stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów społecznych Jasła. Badanie jest całkowicie ANONIMOWE. https://jaslospoleczenstwo.webankieta.pl/

Życzenia świąteczno-noworoczne!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2021 Roku pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam serdecznie- Marzena Lechwar- Ośrodek Psychoterapii

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” – EDYCJA 2021r.

Projekt adresowany jest do osób uczących, się pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020* Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście…

Ogłoszenie

Szanowni  Państwo W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Ośrodka Psychoterapii w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-Co-2 oraz mając na względzie zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii informujemy, że czasowemu zawieszeniu ulegają: od dnia 13.10.2020 r.   sesje psychoterapii grupowej realizowane w ramach w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia od dnia 19.10.2020…