Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej, której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku, przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,…

Ankieta

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych – ankieta

W związku z opracowywaniem „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane informacje stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów społecznych Jasła. Badanie jest całkowicie ANONIMOWE. https://jaslospoleczenstwo.webankieta.pl/

Życzenia świąteczno-noworoczne!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2021 Roku pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam serdecznie- Marzena Lechwar- Ośrodek Psychoterapii