Ankieta

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych – ankieta

W związku z opracowywaniem „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane informacje stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów społecznych Jasła. Badanie jest całkowicie ANONIMOWE. https://jaslospoleczenstwo.webankieta.pl/