Życzenia świąteczno-noworoczne!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2021 Roku pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam serdecznie- Marzena Lechwar- Ośrodek Psychoterapii

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” – EDYCJA 2021r.

Projekt adresowany jest do osób uczących, się pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020* Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście…