Ogłoszenie

Szanowni  Państwo W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Ośrodka Psychoterapii w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-Co-2 oraz mając na względzie zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii informujemy, że czasowemu zawieszeniu ulegają: od dnia 13.10.2020 r.   sesje psychoterapii grupowej realizowane w ramach w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia od dnia 19.10.2020…