Informacja o następujących zmianach

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 lipca 2020 roku Ośrodek Profilaktyki i Terapii  Uzależnień z siedzibą w Jaśle przy ul. K.K. Baczyńskiego 20 A  zmieni nazwę i siedzibę na Ośrodek Psychoterapii z siedzibą w Jaśle przy ul. Floriańskiej 18. W ramach Ośrodka Psychoterapii funkcjonować będą: Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu…