UZALEŻNIENIE – PROBLEM, W KTÓRYM TKWI CAŁA RODZINA

RODZINA NAJCZĘŚCIEJ ROZUMIANA JEST JAKO PEWIEN SYSTEM, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. TAKI MODEL ZAKŁADA, ŻE WSZELKIE ZMIANY JAKIE ZACHODZĄ W KTÓRYMKOLWIEK Z ELEMENTÓW, MAJĄ WPŁYW NA POZOSTAŁE CZĘŚCI SYSTEMU. UZALEŻNIENIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW RODZINY WPŁYWA DESTRUKCYJNIE NA WSZYSTKIE POZOSTAŁE OSOBY BĘDĄCE W BLISKIEJ RELACJI Z NIM. PROCES UZALEŻNIENIA PRZYPOMINA CZASAMI EFEKT DOMINA. CODZIENNE ŻYCIE…

Wystawa prac dzieci i młodzieży z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle

W dniu 11.09.2017 r. w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle odbyła się wystawa prac dzieci i młodzieży biorącej udział w zorganizowanym w lipcu 10- cio dniowym obozie artystyczno- integracyjnym w Krempnej. Obóz został zorganizowany przy współpracy Fundacji im. Stefanii Woytowicz z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle. W wyjeździe wakacyjnym wzięło udział 14 dzieci…

Debata społeczna „Bezpieczeństwo w sieci”

W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy tego spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów na temat cyberprzestępczości, cyberprzemocy oraz cyberuzależnień, a następnie zabrać głos w dyskusji. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Jaśle przy współpracy z Jasielskim Domem Kultury. Wczoraj w Jasielskim Domu Kultury odbyła się…

Nie, nie piję. Żyję!

– Rekord frekwencyjny. Idziemy na rekord – stwierdził w charakterystycznym dla siebie stylu Lech Dyblik, wchodząc do sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, w której już na dziesięć minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania 20 września 2019 r. zgromadziło się prawie sto osób. Goszczącego w naszym mieście aktora oraz wszystkich uczestników przywitała Marzena Lechwar, dyrektor Ośrodka…